Jack Phillips – arwr y Titanic

Cafodd John George Phillips ei eni ar y 11 o Ebrill 1887 ac yn dod o Farncombe yn Lloegr. Roedd yn gweithio fel telegrafydd ddi-wifr a gweithredwr y cod morse ar y Titanic. 25 blwydd oed  oeddo pan aeth o ar y Titanic. Roedd ganddo ddwy chwaer ac roedd gan ei dad siop yn y stryd roedd yn byw ynddo.

 

Aeth i goleg yn Lloegr er mwyn cael y swydd arbennig yma.Gan ei fod yn hyfforddi yn y swydd yma roedd rhaid iddo ddysgu llawer o godau morse enwedig y codau help fel CQD a SOS. Yn amlwg fe basiodd ei arholiadau oedd angen arno am y swydd. Fel y tro cyntaf iddo wneud y swydd, aeth o ar y Lusitania cyn mynd ar y Titanic.

Ar Ebrill 10 1912, fe aeth o ar y Titanic gyda dyn arall o’r enw Harold Bride a oedd yn 21 blwydd oed ond nid oedd o wedi bod yn swydd yn hir iawn. Roedd Jack yn gweithio o 2yp tan 8yn sydd yn dangos ei fod yn gweithio oriau hir.res_1080157519_smith-phillips

Ar noson 14 o Ebrill 1912, fe fwrodd y Titanic ddarn ia  felly roedd rhaid i Jack gysylltu a unrhyw llongau a oedd yn yr ardal neu’r White Star Line am help felly roedd yn defnyddio’r codau help a oedd yn ddefnyddiol. Ond yn anffodus fe bu farw Jack Phillips ar y noson hynny am ei fod wedi gweithio tan y funud olaf. Am hynny fe wnaeth o drial achub y llong a miloedd o deithwyr eraill.

Advertisements

2 thoughts on “Jack Phillips – arwr y Titanic

  1. Nawr dyma enghraifft o arwr. Jack Phillips yw un o fy arwyr fywaf am beth wnaeth o. Ond mae o yn drist ei fod yn mor ifanc a wedi mynd lawr gyda’r Titanic. Gobeithio eich bod yn hoffi stori Jack Phillips!

    Like

  2. Diolch i bawb sydd wedi ‘liko’ fy mhlog yn ddiweddar. Rwyf yn nghanol creu darn arall am y Titanic i chi. Rwyf wedi darganfod ffeithiau newydd ynglyn a’r Titanic a rwyf yn credu byddwch yn ei fwynhau!! Bydd yn dod i fyny cyn bo’ hir felly edrychwch allan amdano. Bydd y darn yma yn dod allan wythnos nesaf gobeithio a rwyf yn gobeithio byddwch yn ei hoffi!!!! Diolch ybloghanes 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s