Anne Frank

annedesk
Cafodd Anne Frank ei eni ar Fehefin 12 1929 yn yr Almaen. Iddew oedd Anne. Roedd bywyd Iddewon yn anodd iawn yn ystod y Blits. Roedd Prydain Fawr mewn rhyfel gyda’r Almaen am yr ail waith felly roedd bywyd yn anodd iawn. Roedd prif weinidog yr Almaen, Adolf Hitler, yn casáu Iddewon. Roedd ef eisiau cael gwared ar bob Iddew a chael Almaen Gwell ond roedd ei syniad ef ddim yn synhwyrol. Roedd Hitler wedi cau pob siop Iddewig yn y wlad gwahanu plant Iddewig rhwng plant eraill yn ysgolion a gwahardd pobl rhag cyfathrebu ag Iddewon. Roedd Otto Frank, dad Anne, wedi penderfynu nawr oedd yr amser i adael yr Almaen. Roeddent wedi penderfynu symud i’r Iseldiroedd, Amsterdam. Roedd gan Otto swydd newydd yno yn y lle cyntaf felly roedd yn gwneud pethau’n ychydig yn rhwyddach iddynt. Yn 1940, fe gafwyd Margot Frank, chwaer Anne, lythyr o’r Almaenwyr yn gofyn iddi fynd nôl i’r Almaen am swydd.Dyma’r amser penderfynodd Otto a Edith Frank, mam Anne, roedd rhaid iddynt guddio. Yn y swyddfeydd, roedd Otto yn gweithio ynddi, roedd Annex cyfrinachol yn yr adeilad. Roedd ganddi ddwy ystafell gwely un gegin a lolfa. Byddai’r Annex wedi ei guddio tu ôl i silff llyfrau. Fe guddiodd y teulu Frank ynddo gyda theulu arall sef yr Vandanns, ac un dyn arall. Roedd 8 Person yn cuddio ynddo i gyd. Erbyn 1941, fe ymosodwyd yr Almaenwyr yr Iseldiroedd felly roedd yn mynd yn anoddach pob dydd. Roedd o hefyd yn anodd gan roedd rhaid iddynt gael pethau fel bwyd a dŵr. Roedd 8 person arall, sydd yn gweithio yn y swyddfeydd yn gwybod amdani ac felly yn mynd a ph ethau i fyny iddynt ond roedd hyn yn mynd yn anoddach. Yn 1944, fe ddarganfuwyd yr Almaenwyr yr Annex. Fe ddanfwyd pawb i’r gwersylloedd difa yn yr Almaen. Yn 1945, bu farw Anne Frank yn wersyll Bergen-Belson hefyd gyda’i chwaer Margot. Otto oedd yr unig un i oroesi’r gwersylloedd difa. Ar ôl i bawb adael yr Annex fe ddarganfuwyd dyddiadur Anne ac fe roddon nhw fe i Otto a oedd wedi ei gyhoeddi. Mae’r dyddiadur Anne wedi cael ei gyffieithi mewn dros 17 o ieithoedd ar draws y byd ac ar gael i’w darllen heddiw.

Advertisements

2 thoughts on “Anne Frank

  1. Dyma stori Anne Frank. Roedd Anne Frank yn un o’r arwyr fwyaf yn ystod yr ail rhyfel byd. Ac y fy marn i roedd hi yn ddewr iawn i wneud beth wnaeth hi. Wel gobeithio eich bod yn ei hoffi!!

    Like

  2. Mae stori Anne yn anhygoel!! Os ydych byth wedi ei ddarllen mae o werth ei ddarllen!! Hefyd, mae’r amgueddfa yn anhygoel hefyd sef yr annex yn amsterdam. Byddaf yn hoffi mynd yna rhywbryd!! Gobeithio eich bod yn ei hoffi! Diolch #ybloghanes

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s