Y digwyddiad y Titanic – 1912

Y noson o Ebrill 14 1912 roedd y Titanic ddal i hwylio i America, Efrog Newydd, Roedd Fredrick Fleet yn edrych allan am beryglon y môr. Yna, fe welodd ef ddarn ia enfawr yn dod yn agosaf i’r llong felly fe ganodd o’r gloch gan weithi i’r criw yn y caban ar flaen y llong, Ice berg right ahead!! Felly roedd y criw yn galw’r criw oedd yn gweithio yn yr ystafell rheoli ‘prepellers’ i newid cyfeiriad. Ond yn anffodus fe fwrddodd y Titanic y darn ia. Yna fe ddechreuodd y llong i suddo ac roedd y llong yn dechrau llenwi efo dwr. Roedd Thomas Andrews wedi dweud y byddai’n cymryd awr iddi suddo. Felly roeddent yn dechrau llenwi’r llongau achub i fyny a menywod a phlant, yn dechrau gyda’r dosbarth cyntaf. Ond roedd y Titanic yn suddo yn gyflym. Am tua 10 munud cyn i’r llong suddo yn gyfan gwbl fe wnaeth hi ddechrau torri yn hanner ac felly aeth y trydan bant. Roedd Jack Phillips ddal i gysylltu ag unrhyw un oedd yn gallu.Yna daeth yr awr i ben ac felly fe suddodd y Titanic yn gyfan gwbl.Mae hyn yn beth trist gan fod llawer o bobl wedi colli bywydau ar y Titanic fel Capten Smith a Thomas Andrews a Jack Phillips a miloedd o deithwyr eraill. Felly, heddiw mae’r Titanic o dan dwr yn fedd i’r rhai yna sydd wedi marw.

Advertisements

2 thoughts on “Y digwyddiad y Titanic – 1912

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s