Yr ail rhyfel byd – Y Blits

battle-of-britain-the-blitz-world-war-ii-observer-1024x760durning-1
1503438_f248Roedd y safon byw yn anodd iawn yn ystod y blits. Roedd yr Almaenwyr yn bomio Llundain yn gyson iawn. Yn ystod y nos roedd rhan fwyaf o’r bomio yn digwydd. I fobl fod yn ddiogel byddai rhaid iddynt guddio golau. Yr unig ffordd i wneud hyn oedd defnyddio Blackout Blinds. Llenni du oedd y rhain. Os byddai’r Almaenwyr yn gweld golau byddent yn bomio’r adeilad. Cyn i’r Almaenwyr ddod byddai dynion o’r enw Air Raid Wardens yn edrych allan amdanynt er mwyn rhoi perygl i’r bobl y ddinas. Hefyd byddai seiren yn mynd bant sef yr Air Raid siren. Ffordd arall i bobl aros yn ddiogel oedd mynd i guddio mewn cysgod. Yr un mwyaf poblogaidd oedd yr Anderson Shelter sef yr un yn yr ardd. Byddent yn tyfu llysiau a blodau ar ben y cysgod i wneud o edrych yn ardd arferol. Byddent yn cynnwys gweliai a phethau oedd yn werthfawr iddynt a bwyd. Gall y bomio mynd ymlaen am oriau.   Roedd dau cysgod arall oedden’t yn gallu cuddio ynddynt fel y Morrison Shelter, sef yr un o dan y Ddaear a underground station oedd yr rhai eraill. Yr unig ffordd o wybod pan oedd yr Almaenwyr wedi mynd oedd pan oedd yr All clear siren yn mynd bant. Roedd dau gysgod arall oeddent yn gallu cuddio ynddynt fel y Morrison Shelter, sef yr un o dan y Ddaear a underground station oedd y rhai eraill. Yr unig ffordd o wybod pan oedd yr Almaenwyr wedi mynd oedd pan oedd yr All clear siren yn mynd bant.

 

 

Advertisements

3 thoughts on “Yr ail rhyfel byd – Y Blits

  1. Mae stori’r blits yn diddorol iawn ac yn werth ei ddarllen. Byddaf yn gwneud rhagor o darnau ar yr ail rhyfel byd dros yr wythnosau nesaf. Felly, cadwch llygaid allan!! Diolch #ybloghanes

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s