Y Merched Beca

220px-rebecca_riots_-_punch184322e395a44a0676dd8c3434a2c62db6efa1ac963d

Yr ymosoodiad cyntaf yng Nghymru- Efailwen

Roedd pobl Cymru yn anhapus iawn gan y ffordd roeddent yn cael ei trin yn ystod y blwyddyn 1843. Roedd ganddynt pob hawl i fod yn anhapus am yr hyn oedd yn digwydd iddynt. Roedd i’r rhai tlawd fynd i’r tlotai erchyll yma ble roedd ei teuloedd yn cael ei gwahanu i fyny. Bydden’t yn gorfod gwisgo dillad brwnt ac am ginio bydden’t yn cael darn o fara du. Byddent hefyd yn cael cosb am wneud camgymeriad bach. Roedd cyflwr y heolydd yn rhywbeth arall oedd yn ddigon o rheswm am yr ymosiadau hyn sydd yn dilyn y faith bod rhaid iddynt dalu i fynd heibio tollborth sydd bach yn anodd i’r pobl tlawd. Byddent gorfod mynd ffordd arall i ble oeddent am fynd a roedd hwn yn anodd i ffermwyr oedd yn gorfod mynd i’r dref pob dydd.  Dyma’r fath o dollborth bydda’i wedi bod yn 1843:

650275_2a06f7b2

Felly roedd y dynion yma am wneud rhywbeth amdano hyn a felly penderfynnon nhw i wisgo dillad eu gwraig a pheintio’i gwynebau yn ddu. A’r lleoliad cyntaf oedd Efailwen ac yn ystod y nos oedd pan roeddent yn mynd i frwydro.

Advertisements

One thought on “Y Merched Beca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s