Titanic a’i chwiorydd

Roedd gan y Titanic ddwy chwaer arall sef y Britannic a’r Olympic. Dyma lun o’r chwiorydd gyda’i gilydd:

Nid yw’r llun yn gwbl gywir ond dyma beth fydden’t wedi edrych fel gyda’i gilydd.

 

ben0uvvciaany6s

 

Olympic

Y llong cyntaf i fynd mewn i gwasanaeth oedd yr Olympic. Y flwyddyn oedd 1911 pan aeth hi mewn i wasanaeth. Roedd Harland and Wolff  yn gyfrifol am adeuladu nhw i gyd, felly yn y llun canlynol gallwch weld Olympic a Titanic gyda’i gilydd am y tro cyntaf ar ol i’r ddwy llong cael ei cwblhau:

olympic_titanic_belfast_small

Olympic oedd y chwaer henaf ac yn mesur yr un faint a’r Titanic ond roedd Titanic yn fwy trwm na Olympic. Roedd Olympic yn pwyso 45,324 tunnell ac yn 882m. o hyd ac yn 175m.  o led o’r gwaelod i uwchben y simnioedd. Felly, ar ol 24 blynedd o lwyddiant o hwylio, yn 1935 (ar ol i’r Titanic i suddo) fe wnaeth hi fwrw mewn i long arall a felly creu twll enfawr o flaen y llong a felly yn lwcus iawn fe wnaeth hi ddim suddo. Ond fe aethon nhw a hi nol i Felfast i fwrw hi lawr oherwydd doedd dim llawer o bwynt i cadw i fel llong.

 

olympic_sea_trialstitanic-sinking-shipolympic_damage_02

 

Britannic

Titanic oedd yr ail long i fynd mewn i gwasananeth ac felly fe wnaeth hi suddo yn 1912 (fwy o wybodaeth ar y digwyddiad y Titanic os fyddwch yn chwilio amdano fe ar search – digwyddiad y Titanic) felly y Britannic oedd y llong olaf i fynd mewn gwasanaeth. Cafodd y Britannic ei ddefnyddio fel llong ysbyty yn ystod yr rhyfel byd cyntaf. Roedd hi yn casglu milwyr a oedd wedi anafu neu oedd yn dost ac yn mynd a nhw i ysbytai yn Lloegr a’r gwledydd eraill a oedd gyda’r allies yn ystod y rhyfel byd cyntaf.

Cyn cael ei galw’n Britannic roedd Harland and Wolff wedi rhoi’r enw Gigantic iddi ond roedden’t wedi ei newid i Britannic oherwydd roedden’t wedi dweud mae’r Titanic oedd y llong fwyaf yn byd felly doedden’t ddim eisiau i bobl i feddwl mae hi oedd y fwyaf.

Felly, ar noson y 21ain o Dachwedd 1916 roedd y Britannic ar y ffordd i Groeg gyda llawer o filwyr ar y llong yn cynnwys y staff pan roedd llongdanfor Almaenig wedi gweld hi yn hwylio i Groeg a felly fe wnaethon ei seithi hi a bom a felly fe wnaeth o fwrw’r Britannic yn sydyn am 2 o’r gloch yn y bore a fe ddechreuodd y llong fynd lawr ar ei ochr a roedd llawer o pobl lwyddo i fynd ar llong achub ond roedd gorchymun i ddechrau’r peirianu eto i osgoi suddo a felly fe wnaeth un o’r llong achub fwrw mewn i llafn gwthio a lladd llawer o bobl. Fe wnaeth un nyrs lwcus o’r enw Nyrs Violet Jessop goroesi’r digwyddiad dychrynllyd yma hefyd yn lwcus iddi hi fe wnaeth hi hefyd goroesi’r digwyddiad y Titanic a Olympic sydd yn anhygoel. Felly mae’r Britannic yn gorwedd ar for Kea, ar bwys Athens, ar ei ochr gyda thwll enfawr ar ei blaen ble oedd y bom wedi taro, fel allwch weld yn y llun canlynol:

britannic_sinkinghmhs_britannic2015-11-10_new_14445572_i4

violet_jessop_titanic
Nyrs Violet Jessop

 

Felly fel darllenoch mae pob un o’r llongau yma wedi cael digwyddiadau dychrynllyd ond dylai fwy o pobl ddarllen am chwiorydd y Titanic oherwydd maen’t i gyd yn werth ei cofio.

 

Advertisements

2 thoughts on “Titanic a’i chwiorydd

  1. Pwy oedd yn gwybod oedd gan y Titanic ddwy chwaer? Pan roeddwn wedi clywed am y Titanic am y tro cyntaf doedd dim clyw gyda fi ynglyn a’i chwiorydd. Ond nawr rydw i yn gwybod llawer amdano nhw. Gobeithio eich bod yn ei hoffi!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s