Y Merched Beca yn Llanelli (1843) (Rhan 2)

Gat 5 – Fferm Gelliwernen

Yr un peth ag arfer, roedden’t am ymosod yn y nos. Roedd y tollborth yma ar y ffordd o Lanelli i Lanon. Felly fe gyrraeddon nhw’r tollborth gan dechrau seithi nifer o bwledu i’r awyr gan hefyd seithi rhai i’r ffenestri. Roedd un wedi mynd mewn i’r cloc yn yr adeulad a felly fe ddaeth merch y perchenog, Hannah Jones, gan ddechrau rhoi llond ceg iddynt a dweud bod ei dad yn gwely yn sal a felly bydden’t yn galw’r heddlu os fydden’t ddim yn gadael. A felly gadawon nhw’n sydyn gan adael y bwled yn y cloc sydd ddal yw weld yn cefn y cloc heddiw.

Gat 6 – Gat Ty’r ffran

Roedd y Merched Beca wedi taro yn y nos fel arfer yn tyny’r gat i gyd bant a’i chuddio yn y lawr glofa lleol. Y dydd nesaf fe wnaethon nhw ei ddarganfod a’i rhoi o lan unwaith eto. Heddiw maen’t wedi rhoi plac i fyny o ble oedd y tollborth ac mae yw weld ar y ffordd o barc Howard i Felinfoel heddiw ar ty gwag.

lch0171_tyr_fran_bp_ar

Advertisements

4 thoughts on “Y Merched Beca yn Llanelli (1843) (Rhan 2)

  1. Dyma rhan 2 o’r Merched Beca yn Llanelli. Os ydych eisiau darllen rhan 1 o’r Merched Beca yn Llanelli, gwasgwch y botwm uwchben neu gallwch ei ddarganfod trwy ei deipio allan yn “search” ar ben y tudalen. Gobeithio eich bod yn ei hoffi!! Os ydych eisiau gywbod unrhyw pryd o hanes ein byd, rhowch e lawr ar “leave a reply” a byddai yn wneud fy nghorau i rhoi e lawr yn fy mlog!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s