Yr 1960au

 

cropped-hanes-p1.jpg

Mae gan hanes yr 1960au hanes enfawr. O foddi Tryweryn i laniad ar y lleuad…

1960 –  Mae llawer o bethau wedi digwydd yn y flwyddyn hon. Dyma rhai:

 • Mae pawb yn dwli ar bitsa ac yn y flwyddyn hon fe ddaeth Domino’s Pizza yn fyd-enwog! Cafodd ei greu gan Tom Monaghan a’i frawd, James.
 • Muhammed Ali yn ennill gwobr light heavy weight yn erbyn Classius Clay.
 • Fe wnaeth Ffrainc profi’r bom atomig gan ddod yn yr pedwerydd gwlad i gael pwer niwclear.
 • Fe agorodd amgeuddfa yn Amsterdam am gof Anne Frank yn yr annex cyfrinachol.
 • Ar Dachwedd yr 8fed fe wnaeth John F Kennedy ddod yn 35ain arlywydd America.

1961- Dyma rhai o brif-ddigwyddiadau’r flwyddyn hon:

 • Yn ystod y cyfnod yma, roedd America a’r Undeb Sofietaidd mewn rhyfel oer ac roeddent eisiau dangos pwy a oedd gyda fwyaf o bwer. Roedd Rwsia am ennill felly roeddent wedi anfon yr Vostok 1 i’r gofod gyda gofodwr o’r enw Yuri Gagarin. Fe oedd y cyntaf i fyny yn y gofod erioed ac maent yn gyfrifol am greu hanes!
 • Yn y flwyddyn hon fe wnaeth yr Undeb Sofietaeth anfon y Vostok 1 i’r gofod dyma pan cyhoeddodd America, John F Kennedy, ei bod nhw am anfon rhywun i fyny i’r lleuad am y cyntaf.Bydd hwn yn golygu byddent o flaen yr Undeb Sofietaidd yn yr Rhyfel oer.

1963 – Roedd nifer iawn o bethau wedi digwydd yn yr flwyddyn hon!!

 • Fe gafodd John.F. Kennedy ei lofruddio yn Dallas tra’n gyrru trwy Elm Street. Mae yw ddweud mai Lee Harvey Oswald oedd yn gyfrifol am ei farwolaeth. Fe gafodd hwn effaith fawr ar America a felly nid oedd pobl yn hapus. Dydd yn ddiweddarall fe gafodd Lee Harvey Oswald ei ladd gan Jack Ruby tra ar y ffordd i lys.

Ar yr 8fed o Awst roedd y Great train Robery yn cymryd lle. Roedd tren Royal Mail yn cario llawer o arian i ddinas pan gafodd ei ddwyn.

1965 – Mae llawer iawn o bethau diddorol yn y flwyddyn hon!

 • Roedd boddi Tryweryn yn yr flwyddyn hon. Roedd cyngor dinas Lerpwl eisiau boddi Capel Celyn er mwyn cael dwr i’w dinas nhw. Fe oedd llawer o brotestiadau yn erbyn hwn ond fe wnaethon nhw ddal ei boddi gan ladd y pentref hynny.
 • Y flwyddyn yma, roedd Winston Churchill wedi marw o hen oed. Byddai ei ddewrder wedi’i gofio gan ei fod wedi meiddi Adolf Hitler yn ystod yr ail rhyfel byd. Ond fe gafodd hwn effaith fawr ar fobl y Deyrnas Unedig.

1968- Dyma prif ddigwyddiadau fwyaf diddorol y flwyddyn hon. Bu farw sawl person yn y flwyddyn hon dyma rhai:

 • Enid Blyton- Roedd y fenyw yma yn awdures enwog iawn; fe ysgrifennodd hi llawer o storiau plant fel “the famous five” a “the big book of Nodi”
 • Martin Luther King Jr- Fe gafodd Martin Luther King effaith fawr iawn ar ei bobl. Gafodd ei ladd yn Washington D.C. Roedd ef eisiau cael yr un hawliau a bobl gwyn ac yn amlwg nid oedd pawb yn cytuno gyda’i farn.

1969- Digwyddiadau fwyaf diddorol y flwyddyn yma:

 • Yn 1963, fe gyhoeddodd John F.Kennedy a byddai UDA yn anfon llong ofod i’r lleuad yn y blynyddoedd nesaf a felly yn 1969 oedd y blwyddyn hynny. Neil Armstrong oedd wedi mynd i fyny gyd adau person arall. America oedd y pobl/gwlad cyntaf i fynd ar y lleuad. Ei ddywediad enwog yw it’s one small step for man and one giant leap for mankind. A felly, fe wnaeth America ennill y ras gofod yn erbyn yr Undeb Sofietaidd.
Advertisements

3 thoughts on “Yr 1960au

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s