Yr Ail rhyfel Byd-Efaciwi

pic03_evacuation_from_station-1evacuation-children-007

Yn ystod yr ail rhyfel byd roedd plant yn efaciwis. Bydde rhaid iddynt synud o’r dinasoedd fawr fel Llundain neu Lerpwl i fyw yng nghefn gwlad i aros yn ddiogel o’r rhyfel. Byddai rhaid iddynt wisgo tagiau enw o amgylch ei gwf. Yn ogystal a’i tagiau enw roedd rhaid iddynt gario bocs bach gyda mwgwd nwy ynddo o’r enw the mickey mouse gas mask gan ei fod yn edrych fel y cymeriad cartwn. Byddai’r mwgwd yn cael ei wisgo tra bydd bomiau gwenwynig yn cael ei gollwng yn ystod y rhyfel er mwyn stopio’r nwy lladd y plant neu unrhyw un oedd yn yr ardal. Y peth trist amdano hyn oedd y faith roedden’t yn gorfod gadael ei rhieni a byw gyda rhywun arall doedden’t ddim hyd yn oed yn nabod.

Advertisements

Y digwyddiad y Titanic – 1912

Y noson o Ebrill 14 1912 roedd y Titanic ddal i hwylio i America, Efrog Newydd, Roedd Fredrick Fleet yn edrych allan am beryglon y môr. Yna, fe welodd ef ddarn ia enfawr yn dod yn agosaf i’r llong felly fe ganodd o’r gloch gan weithi i’r criw yn y caban ar flaen y llong, Ice berg right ahead!! Felly roedd y criw yn galw’r criw oedd yn gweithio yn yr ystafell rheoli ‘prepellers’ i newid cyfeiriad. Ond yn anffodus fe fwrddodd y Titanic y darn ia. Yna fe ddechreuodd y llong i suddo ac roedd y llong yn dechrau llenwi efo dwr. Roedd Thomas Andrews wedi dweud y byddai’n cymryd awr iddi suddo. Felly roeddent yn dechrau llenwi’r llongau achub i fyny a menywod a phlant, yn dechrau gyda’r dosbarth cyntaf. Ond roedd y Titanic yn suddo yn gyflym. Am tua 10 munud cyn i’r llong suddo yn gyfan gwbl fe wnaeth hi ddechrau torri yn hanner ac felly aeth y trydan bant. Roedd Jack Phillips ddal i gysylltu ag unrhyw un oedd yn gallu.Yna daeth yr awr i ben ac felly fe suddodd y Titanic yn gyfan gwbl.Mae hyn yn beth trist gan fod llawer o bobl wedi colli bywydau ar y Titanic fel Capten Smith a Thomas Andrews a Jack Phillips a miloedd o deithwyr eraill. Felly, heddiw mae’r Titanic o dan dwr yn fedd i’r rhai yna sydd wedi marw.

Cestyll Cymru

Mae dros 100 o gestyll ffantastig yng Nghymru. Cyn oedd y cestyll yn cael ei creu mewn i rhai cerrig bydden’t wedi cael ei creu allan o fwnt a phren.Mae’r cestyll yma yn cael ei galw’n cestyll mwnt a beili. Dyma engraifft o gastell fwnt a beili:-motte1_castlesofwalesFel allawch weld mae o’n gwbl gwahanol i’r rhai fe welwch chi heddiw. Byddai’r castell wedi bod ar ben bryn gyda ffens o’i amgylch a gyda ychydig o dai ar waelod y bryn. Mae dal rhai ar gael heddiw ond dim ond y bryn sydd yno. Yna fe ddaeth y Normaniaid draw i Gymru ac adeuladu cestyll enfawr gan ddefnyddio carreg. Roedd y cestyll yma mor fawr roedd yn siwr o gadw’r Normaniaid yn ddiogel yn y cestyll. Mae llawer ohonynt ddal yw weld yng Nghymru heddiw fel y rhai canlynol:

(Nid yw pob un ohonnynt yn gestyll Normanaidd)

 • Castell Caernarfon
 • photo
 • Castell Conwy
 • photo1
 • Castell Caerffili
 • caerphl14
 • Castell y Fflint
 • 600px-castell_y_fflint
 • Castell Cydweli

 

46244cc9-3265-4449-8fed-8278b19f3485

 • Castell Caerdydd

 

2014-07-10-17-23-12-the-norman-keep-47-2-image1

 • Castell Aberystwyth

keep

 

 •  Castell Harlech

 

1215326_00609b51

 • Castell Penfro

13230976833_5ccfca213f_b

 • Castell Coch

 

 

 

 

coch02

 

 

Os fyddwch byth yn cael y cyfle o fynd i’r cestyll yma, wel cymerwch y cyfle maent yn werth i’w gweld! Rydw i wedi bod i rhan fwyaf o’r cestyll ywchben ac maen’t yn ffantastig!! Mae hefyd llawer o hanes ganddynt. Felly ewch yno i ddarganfod fwy amdanynt!

Adeiladu’r Titanic – 1909-1912

76305da7b9740826dfcca3e43c756457

Cafodd y Titanic ei adeuladu yn 1909 gan y cwmni Harland and Wolff ym Mhelfast. Roedd wedi cymryd tair mlynedd a 3,000 o weithwyr. Yn anffodus bu farw un dyn yn ystod yr adeuladu yma. Yn ystod ei oes  y Titanic oedd y llong mwyaf yn y byd. Roedd y simnioedd yn pwyso llawer ond roedd y simni yn y cefn yn un fig oherwydd roedd pob llong arall gyda pedwar felly roedd y cwmni am gael pedwar i wneud hi edrych yn fwy crand. Yn y diwedd roedd y llong cyfan yn pwyso 52,310 tunnell.

Jack Phillips – arwr y Titanic

Cafodd John George Phillips ei eni ar y 11 o Ebrill 1887 ac yn dod o Farncombe yn Lloegr. Roedd yn gweithio fel telegrafydd ddi-wifr a gweithredwr y cod morse ar y Titanic. 25 blwydd oed  oeddo pan aeth o ar y Titanic. Roedd ganddo ddwy chwaer ac roedd gan ei dad siop yn y stryd roedd yn byw ynddo.

 

Aeth i goleg yn Lloegr er mwyn cael y swydd arbennig yma.Gan ei fod yn hyfforddi yn y swydd yma roedd rhaid iddo ddysgu llawer o godau morse enwedig y codau help fel CQD a SOS. Yn amlwg fe basiodd ei arholiadau oedd angen arno am y swydd. Fel y tro cyntaf iddo wneud y swydd, aeth o ar y Lusitania cyn mynd ar y Titanic.

Ar Ebrill 10 1912, fe aeth o ar y Titanic gyda dyn arall o’r enw Harold Bride a oedd yn 21 blwydd oed ond nid oedd o wedi bod yn swydd yn hir iawn. Roedd Jack yn gweithio o 2yp tan 8yn sydd yn dangos ei fod yn gweithio oriau hir.res_1080157519_smith-phillips

Ar noson 14 o Ebrill 1912, fe fwrodd y Titanic ddarn ia  felly roedd rhaid i Jack gysylltu a unrhyw llongau a oedd yn yr ardal neu’r White Star Line am help felly roedd yn defnyddio’r codau help a oedd yn ddefnyddiol. Ond yn anffodus fe bu farw Jack Phillips ar y noson hynny am ei fod wedi gweithio tan y funud olaf. Am hynny fe wnaeth o drial achub y llong a miloedd o deithwyr eraill.