Streic y rheilffordd yn Llanelli- Cymru

54612814_llanelli4642

 

Y flwyddyn oedd 1911 pan roedd y gweithwyr yn Llanelli yn mynd ar streic. Roeddent yn anhapus iawn gan fod y cyngor ddim yn rhoi’r maint cywir o arian iddynt. Felly prynhawn dydd Sadwrn roedd John Bevan, y dyn oedd yn gweithio ar yr orsaf trên yn Llanelli, wedi cau’r rheilffordd y prynhawn hynny. Ond am tua 2yp roedd yna drên amheus yn gyrru trwy’r rheilffordd ac roedd
pawb yn Llanelli yn edrych arno yn heol Bryn (Bryn road) ac roedd y trên yn gyrru trwy Lanelli mewn hyder. Yna, fe aeth John Bevan ar y trac gan orwedd arno gan ddweud “if you drive through Llanelli you drive through Llanelli over my dead body” ac mae’r teulu Bevan yn falch iawn o hynny.

Felly fe aeth y bobl o Lanelli yn wyllt a doedd yr heddlu ddim yn gallu delio efo nhw felly galwon nhw’r milwyr mewn i ddelio efo nhw.Felly,pan currhaeddon nhw roedd pobl yn taflu cerrig a rhif 4 stryd fawr (high street) ond fe seithwyd y Major,

llanelliriotpd

sef Major Stuwart, tuag at rif 6 stryd fawr a lladd yn farw John John a Leonard Worsell ac anafu Ben Hambury a John Francis.

 

Yna yn ystod y nos roedd yna frwydiad gan roedd pobl wedi mynd yn wyllt iawn. Roedd wedi lladd pobl eraill. Ers y digwyddiad yma does dim ymddiheuriad wedi dod ac yn fy marn i mae hyn ddim yn dderbyniol.
54608192_llanelliwaggons304

Advertisements